Advies, project- & programmamanagement

PoortaProjecten

Over Inger Poorta: een korte terugblik (CV)


Een korte beschrijving van mijn loopbaan tot nu toe: in 1996 afgestudeerd als orthopedagoge/ onderwijskundige aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam. Aansluitend gaan werken op het Paedologisch Instituut in Amsterdam (1996-1998), om vervolgens als manager van een onderwijskundige afdeling aan de slag te gaan in de automotive branche (Innovam/ BOVAG). Om mijn werkzaamheden te ondersteunen heb ik in 2000/2001 bij De Baak een managementopleiding gevolgd (Young Executive program) en postdoctoraal bedrijfseconomie aan de Universiteit van Amsterdam.


In 2006 de stap gezet naar zelfstandig ondernemerschap omdat ik een projectmatige- & bedrijfsmatige aanpak miste in mijn toenmalige functie bij de gemeente. In de jaren daarna heb ik mij verder geprofessionaliseerd in het programmatisch werken volgens Prince2 en MSP┬« (Managing Successful Programmes) om strategische veranderingen met vaak conflicterende belangen te realiseren. In 2020 kwaliteitsmanagement ISO 9001 gevolgd: in teamverband plannen en ondersteunen van kwaliteitsaudits en het beoordelen en optimaliseren van het  kwaliteitsmanagementsysteem. Dit traject is in 2021 afgesloten met een certificaat Lead Auditor ISO 9001 (interne en externe audits & certificering). 


Mijn opdrachten liggen vooral op het raakvlak van programmamanagement, bestuurlijk strategisch advies & interim afdelingsmanagement binnen het sociaal domein. 


Belangrijke elementen in mijn aanpak zijn:

  • brede inhoudelijke deskundigheid binnen het maatschappelijk sociaal domein (zgn. 'helicopterview')
  • ervaring met bestuurlijke en strategische processen en aandacht voor de vraag van burgers en partijen uit het veld
  • kostenbeheersing sociaal domein, verwerving Inkoop (mn. jeugdzorg en Wmo) en transformatie-processen, datagestuurd werken.
  • bereiken van consensus bij conflicterende belangen
  • co├Ârdineren/managen van een portfolio van samenhangende activiteiten en projecten

In steekwoorden:

Communicatief, helder, resultaatgericht, betrokken, pragmatisch, coachend, adviserend, straight forward.